شیوه نگارش بیان مسئله در پروپوزال

در بيان مسئله انجام پروپوزال ابتدا بايد با ذکر مقدمه اي در خصوص اهميت موضوع خواننده را به تدريج وارد فضاي اصلي نماييد. سپس به تعريف و تبيين مفهوم متغير اصلي تحقيق که در واقع همان مشکل يا مسئله ي مورد بحث است بپردازيد. به اين صورت که متغيرهاي اصلي مسئله و روابط ميان آنها را تشريح کنيد. سعي کنيد صورت مسئله را به شکل سوالي نوشته و از بيان آن به صورت عبارت کلي يا جملات خبري خودداري کنيد زيرا نگارش آن به صورت سوالي باعث جلب توجه به مجهول و تلاش براي معلوم کردن آن مي شود. در بيان مسئله بايد حداقل سه تعريف از مشکل اصلي با ذکر منبع ارائه شود. سپس زمينه ي اهميت پژوهش و اينکه براي چه سازماني صورت گرفته را مطرح کنيد. در اين بخش مي توان به نظرات دانشمندان مختلف در ارتباط با موضوع اشاره کرد و با بهره گيري از منابع معتبر و ذکر رفرنس آنها به تشريح عوامل موثر بر متغير اصلي پرداخت. به ياد داشته باشيد که اصطلاحات و مفاهيم تخصصي بيان مسئله را به تفصيل شرح دهيد و از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشي خودداري کنيد.

ادامه مطلب

4 مرحله برای نوشتن پروپوزال

آيا به دنبال اطلاعاتي براي نوشتن پروپوزال خود هستيد؟ در اين مطلب تمام اطلاعاتي که به آن نياز داريد، نوشته‌شده است. نگارش پروپوزال خود را با اعتماد به‌ نفس و پيروي از 5 مرحله زير آغاز نماييد.

ادامه مطلب