توافق نامه مشاوره ، آموزش و همکاری

تاریخ ویرایش قرارداد 09-07-1397

این توافق ما بین موسسه پژوهشی پروژه آنلاین و “کاربر گرامی که نام وی در فرم واریز هزینه ذکر شده است” به منظور ارائه خدمات مربوط به مشاوره، تجزیه و تحلیل آماری، مطالعه و مشاوره اصلاحات و آموزش پایان نامه / پروپوزال / مقاله توسط مشاورین این موسسه و با شرایط  زیر می باشد :

 1. از آنجا که موسسه امین دانشجو و مشاور می باشد، بنابراین هیچ کاری بدون اخذ پیش پرداخت از دانشجو شروع نخواهد شد.
 2. درخواست اصلاحات فقط و فقط برای یک مرتبه قابل قبول خواهد بود و درخواست اصلاحات مرحله دوم در صورت موافقت پژوهشگر و با دریافت مبلغ قابل مشاوره انجام خواهد بود ضمنا موسسه موظف به رفع اصلاحات خواسته شده از سوی استاد و یا دانشگاه می باشد و ایرادهایی که دانشجو می گیرد ملاک نخواهد بود.
 3. دانشجو موظف است پس از تحویل هر مرحله از کار ، در صورت وجود اشکالات یا ایرادات در کار تحویلی نهایتا پس از ده روز بازخورد یا شکایت کتبی (نامه، ایمیل، تلگرام) خود را به موسسه اعلام نماید ، عدم اعلام کتبی شکایت یا اصلاحات درخواستی به منزله تایید همان مرحله و پرداخت هزینه به مشاور خواهد بود و هیچ گونه عذری پذیرفته نخواهد شد.
 4. از آنجا که شروع نگارش هیچ فصلی بدون تاییدیه فصل قبلی امکان پذیر نمی باشد بنابراین دانشجو موظف است تاییدیه فصل قبل را از استاد مشاور دریافت نماید و از نظر موسسه درخواست شروع نگارش هر فصل به معنای تاییدیه فصول قبل خواهد بود و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 5. در صورت سهل انگاری و عدم پیگیری امور توسط دانشجو مانند اخذ تاییدیه استاد، اخذ تاییدیه پروپوزال و … به مدت نهایتا سی روز ، به دلیل محدودیت مشاور در پذیرفتن کارهای بعدی مشاوره انجام خدمات مشاوره لغو شده و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 6. دانشجو موظف است حداقل هر ده روز یک بار ضمن تماس با موسسه از روند پیشرفت کار خود مطلع و کار خود را پیگیری نماید. موسسه مسئولیت سهل انگاری دراین خصوص را نخواهد پذیرفت.
 7. چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط موسسه یا مشاور کنسل شود ، موسسه نسبت به تعویض مشاور و در صورت عدم امکان نسبت به استرداد مبلغ همان مرحله اقدام می نماید.
 8. کلیه هماهنگی ها میان دانشجو و مشاور بایستی توسط موسسه صورت پذیرد و هر گونه توافق خارج از این حالت شامل گارانتی و ضمانت موسسه نمی باشد.
 9. این قرارداد شامل آموزش مطالب و موضوع و نحوه نگارش پایان نامه / پروپوزال و مقاله نمی باشد و درصورت نیاز به آموزش، توافق جدیدی بایستی مشاوره پذیرد.
 10. در تحویل کارهای مربوط به پایان نامه / پروپوزال / مقاله ، استخراج و مشاوره پاورپوینت بر عهده دانشجو می باشد مگر اینکه توافق جداگانه ای صورت پذیرد.
 11. کار به صورت تایپ شده در محیط ورد تحویل دانشجو می گردد.
 12. ارائه و تحویل مقاله پایان نامه شامل این توافقنامه نمی شود و در صورت نیاز به مقاله پایان نامه توافق جداگانه ای مشاوره خواهد گرفت.
 13. زمان پرداخت مبالغ توسط دانشجو قبل از شروع هر مرحله خواهد بود.
 14. چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط دانشجو به صورت یکطرفه لغو شود مبالغ پرداختی توسط دانشجو مسترد نخواهد شد و به حساب مشاور واریز خواهد شد.
 15. در صورت عدم پاسخگویی دانشجو به تماسهای موسسه شامل تلفن یا ایمیل یا سایر راههای ارتباطی پس از دو بار، توافقنامه با شخص خاطی به صورت خودکار باطل شده و هیچ گونه اعتراضی مورد پذیرش نخواهد بود.
 16. اجرای مواد توافق نامه بر اساس فصل بندی و زمانبندی صورت پذیرفته مشاوره انجام می شود و در صورت پیش آمد شرایط خاص برای دانشجو ، موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شخص دارای شرایط خاص نخواهد داشت.
 17. هر گونه پرداخت فقط و فقط از طریق پرداخت آنلاین در سایت شامل این توافق نامه بوده و پرداختهایی که به صورت توافقی با هر شخص دیگری صورت پذیرد به عنوان نقض آیین نامه تلقی شده و شامل هیچگونه مسئولیتی نخواهد بود.
 18. حضور در جلسه دفاع، به منزله تایید صد درصد خدمات مشاوره شده می باشد بنابراین کلیه مسئولیتهای موسسه تا لحظه قبل از دفاع معتبر می باشند و مشاوره اصلاحات پس از دفاع مستلزم پرداخت هزینه و توافق جدید خواهد بود.
 19. در کارهای فوری، موسسه موظف است فایل اولیه را در زمان اعلام شده به دانشجو تحویل دهد ولی چنانچه کار نیاز به اصلاحات داشت و دانشجو وقت کافی برای مشاوره اصلاحات نداشت ، مسئولیت ضیق وقت به عهده دانشجو می باشد و موسسه هیچگونه تعهدی در قبال فوت وقت دانشجو ندارد.
 20. در هنگام بروز اختلاف ، تنها مرجع حل اختلاف، قرارداد موسسه می باشد. بنابراین هرگونه صحبت ، توافق و تضمین خارج از قرارداد موسسه به هیچ عنوان ملاک تصمیم گیری نخواهد بود.

[bws_pdfprint display=’print’]