موسسه پروژه آنلاین مشاوره سفارش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد به صورت کاملا تخصصی توسط تیمی متشکل از نخبه های کشور ارائه می دهد . جهت استعلام قیمت و مدت زمان انجام کار از طریق ثبت سفارش اقدام کنید تا از قیمتهای باور نکردنی ما اطلاع پیدا کنید. انجام پروپوزال زمان و دقت بیشتری نسبت به قسمت های دیگر پایان نامه نیاز دارد . لذا باید در انجام پروپوزال ارشد زمان بیشتری گذاشت تا به بهترین شکل ممکن پروپوزال نوشته شود .

جهت استعلام قیمت و مدت زمان انجام کار از طریق ثبت سفارش اقدام کنید تا از قیمتهای باور نکردنی ما اطلاع پیدا کنید. برای انجام پروپوزال کارشناسی ارشد با کیفیت و بروزترین منابع و موضوعات روز این فرصت را از دست ندهید.

 

 

 

 

مشاوره انجام پروپوزال کارشناسی ارشد :

سفارش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد

سفارش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد

پروپوزال کارشناسی ارشد فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور انتخابی در خصوص موضوع پایان نامه ( موضوع انتخابی ) موارد خواسته شده در آن از قبیل : بیان مساله، اهداف ، روش کار ، سوابق تحقیق و … را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید . لازم به ذکر است که مبناي تصویب موضوع پایان نامه ، همین فرم سفارش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد می باشد و فرمت آن براي کلیه رشته ها یکسان است.

زمان ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد :

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا پایان نیم سال سوم تحصیلی موظف به ارائه فرم پیشنهاد تحقیق ( سفارش انجام پروپوزال پروپوزال کارشناسی ارشد ) به امور پژوهشی و پیگیري تصویب موضوع انجام پروپوزال خود تا حصول نتیجه نهایی هستند .

عدم تحویل پروپوزال کارشناسی ارشد در زمان مقرر :

در صورت عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر ، مسئولیت کار ( طولانی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر ) متوجه دانشجو خواهد بود و عذري در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست . لازم به ذکر است که اطلاعیه مدیران گروهها ، در خصوص تحویل سفارش  انجام پروپوزال در تابلو اعلانات امور پژوهشی و همچنین وب سایت واحد (حوزه معاونت پژوهشی ) به طور مرتب اعلاممی گردد .

نحوه دریافت فرم پروپوزال کارشناسی ارشد :

پروپوزال کارشناسی ارشد

پروپوزال کارشناسی ارشد

دانشجویان جهت دریافت فرم پروپوزال می بایست به وب سایت واحد ( حوزه معاونت پژوهشی) مراجعه نمایند .( فایل فرم مورد نظرقابل دانلود می باشد .)

نحوه تنظیم صفحه بندي اوراق پروپوزال ارشد :

نحوه تنظیم، تدوین و صفحه بندي اوراق پروپوزال ارشد صرفا” می بایست بر اساس نمونه هاي خام ارائه شده از سوي واحد باشد.حوزه پژوهشی از پذیرش پروپوزال هایی که صفحه بندي آن مخدوش است معذور می باشد. (عدم وجود لاك گرفتگی – قلم خوردگی یا مخـــدوش بــودن مندرجــات شامــل نام و نام خانــوادگی و امضاء اساتیـد و تاریخهــاي منــدرج در صورتجلسات مــوجود در پــروپوزال ) ضمنا” صورتجلسه پروپوزال ارشد می بایست طبق فرمت پرینت گرفته شود.

نحوه تایپ پروپوزال کارشناسی ارشد :

به منظور جلوگیري از مسائل و مشکلات مربوط به قلم (فونت)، تمامی متن پروپوزال با استفــاده از فونت 14 لــوتوس نازك تایپ گردد واز به کار بردن سایر فونتها خودداري شود .

 1. فونت متن : Lotus ) لوتوس) با اندازه 14 ونازك ( متن از سر خط شروع شود )
 2. فونت عناوین بندهاي پروپوزال ( تیترها ) : Lotus ) لوتوس) با اندازه 14 ) Bold ، زیر خط دار وایتالیک)
 3. شماره صفحات : پائین وسط صفحه
 4. اعداد و شماره ها : فارسی
 5. فاصله بین خطوط : cm 1
 6. فونت متن جداول : Lotus ) لوتوس ) با اندازه11 نازك
 7. کلیه قلم هاي انگلیسی موجود درپروپوزال : Roman New Times با اندازه 12 و ایتالیک

نحوه تکمیل مندرجات پروپوزال ارشد :

در کلیه مراحل تکمیل پروپوزال ، دانشجو می تواند از راهنمایی اساتید راهنما و مشاوراستفاده نماید .

 • قسمتهاي مختلف فرم پروپوزال ارشد داراي توضیحی در داخل پرانتز میباشد. این توضیحات به دقت مطالعه و بخش مربوطه مطابق توضیحات تکمیل گردد. ضمنا” ذکر مشخصات اساتید شامل : نام و نام خانوادگی ، آخرین مدرك تحصیلی ، تخصص،سنوات تدریس، شغل و سمت فعلی ، پست الکترونیکی درپروپوزال ضروري است .
 • عنوان فرم پروپوزال با محتواي فرم باید بطور کامل منطبق باشد.( از نوشتن عنوانهاي مختلف در پروپوزال خودداري شود. )
  3 -عنوان انگلیسی پروپوزال دقیقا” برگردان عنوان فارسی می باشد . (در هنگام تایپ حرف اول کلمات انگلیسی به صورت بزرگ و بقیه حروف به صورت کوچک نوشته می شود.)
 • ضرورت مطالعه پیشینه تحقیق به عنوان نخستین گام در تهیه و تدوین انجام پایان نامه هاي دانشگاهی امري است بدیهی که درکتابهاي روش تحقیق بر آن تاکید بسیار شده است . جهت آشنایی لازم با نظریات وتحقیقات انجام شده در جهان ، مطالعه اولیه به منظور دستیابی به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش ضروري است و براي محقق فرصتی فراهم می سازد تا درك کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید از کجا شروع کنـد و یا چــه کاري و چگونه کار را انجام دهد . با انجام این مرحله از تدوین طرح تحقیق، دانشجو به راحتی می تواند بخش هاي مربوطه در پروپوزال را به طور کامل تکمیل نماید.

نحوه تحویل سفارش پروپوزال به امور پژوهشی :

پس از تکمیل سفارش پروپوزال ، دانشجو می بایست آن را به گروه مـربوطه تحویل و رسید دریافت نماید. در صورت عــدم رعایت موارد ذکر شده ، هـیچگونه پروپوزالـی از جــانب دانشـجــویان تحویــل گــرفته نخــواهد شد .

مراحل تصویب سفارش انجام پروپوزال ارشد :

الف ) تائید توسط مدیرگروه مربوطه( تصویب اولیه)
ب ) تصویب در شوراي پژوهشی واحد ( تصویب نهایی و صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه) کمیته تحصیلات تکمیلی ، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پروپوزالهـا و صـــدور ابلاغیــه تصویب موضــوع پایان نامه و درخواستهاي دانشجویان در خصوص تغییر عنوان پایان نامه و یا استادان راهنما و مشاور( در موارد خاص ) در هر ماه 2 بار برگزار می گردد. بدیــهی است موضوع انجام پروپوزال ( موضوع پایان نامه ) پس از تایید شوراي تحصیلات تکمیلی واحد قطعیت می یابد .

توجه : تاریخ برگزاري جلسات شوراي پژوهشی در تابلو اعلانات امور پژوهشی و وب سایت واحد به طور مرتب اعلام می گردد .لذا دانشجویان موظفند به موقع پروپوزال مورد تایید استادان راهنما و مشاور را جهت طرح و بررسی در شوراي پژوهشی واحد به گروه مربوطه تحویل دهند.

اعلام نتایج بررسی پروپوزالها در شوراي پژوهشی واحد :

پس از طرح پروپوزالها در شوراي پژوهشی واحد ، نتیجه بررسی در صورتجلسه شورا تنظیم می گردد ، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پروپوزال خودمی بایست به سایت دانشگاه مراجعه نمایند .

 

نتیجه نهایی بررسی پروپوزال ارشد در کمیته تخصصی گروه به شرح ذیل می باشد:

پروپوزال مورد تصویب قرار نگرفت مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم وتائیدمدیرگروه درشوراي پژوهشی مجددا” در شورا مطرح شود پروپوزال مورد تصویب قرار گرفت.

 • چنانچه پروپوزال ارشد مورد تایید گروه قرار نگیرد : ( رد پروپوزال به طور کامل ) می بایست با هماهنگی استادان راهنما ، مشاور و مدیر گروه پروپوزال جدید تهیه شود تا در جلسه بعدي شورا مورد بررسی قرار گیرد.
 • چنانچه پروپوزال ارشد با اصلاحات مواجه شود : می بایست با هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر داوران برطرف و سپس پروپوزال اصلاح شده ، جهت طرح و بررسی مجدد در جلسه بعدي شوراي پژوهشی واحد به امور پژوهشی تحویل داده شود . ضمنا” فرم مخصوص اصلاحات پروپوزال نیزمی بایست تکمیل وبه تایید اساتید راهنما و مدیر گروه برسد .
 • چنانچه پروپوزال ارشد تایید شود : پس از تایید پروپوزال ها در شوراي پژوهشی واحد ، فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و همچنین احکام اساتید راهنما و مشاور صادرمی گردد.

 

3 -توصیه هاي مهم در تدوین سفارش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد :

عنوان پایان نامه خود را طوري انتخاب کنید که کوتاه بوده اما بخوبی بیان کند که چه کاري را میخواهید انجام دهید. زمان و مکان نیز در آن آمده باشد. از ذکر عبارتهایی مانند بررسی، ارائه وارزیابی در ابتداي عنوان خودداري نمایید. چکیده یک پاراگراف است که بیان میکند.

 • مشکل چه بوده است که شما قصد دارید براي حل آن این پروژه را انجام دهید.
 • شما به چه روشی میخواهید این تحقیق را انجام دهید و به چه روشی میخواهید مشکل را حل کنید.
 • چه نتایجی را از انجام این تحقیق انتظار دارید.
 • در پروپوزال خود شیوهي انجام تحقیق، ابزار مورد نیاز، چگونگی اندازهگیري متغیرها و مواردي از این قبیل را بصورتی کاملاً شفاف مشخص کنید.

 

جهت استعلام قیمت و مدت زمان انجام کار از طریق ثبت سفارش اقدام کنید تا از قیمتهای باور نکردنی ما اطلاع پیدا کنید. برای انجام پروپوزال کارشناسی ارشد با کیفیت و بروزترین منابع و موضوعات روز این فرصت را از دست ندهید.

 

 

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)