توافق نامه مشاوره ، آموزش و همکاری

این توافق ما بین موسسه پژوهشی پروژه آنلاین و “کاربر گرامی که نام وی در فرم ذکر شده است” به منظور ارائه خدمات مربوط به مشاوره، تجزیه و تحلیل آماری، مطالعه و مشاوره اصلاحات و آموزش پایان نامه / پروپوزال / مقاله توسط مشاورین این موسسه و با شرایط  زیر می باشد :

1- از آنجا که موسسه امین دانشجو و مشاور می باشد، بنابراین هیچ کاری بدون اخذ پیش پرداخت از دانشجو شروع نخواهد شد.

2- درخواست اصلاحات فقط و فقط برای یک مرتبه قابل قبول خواهد بود و درخواست اصلاحات مرحله دوم در صورت موافقت پژوهشگر و با دریافت مبلغ قابل مشاوره انجام خواهد بود ضمنا موسسه موظف به رفع اصلاحات خواسته شده از سوی استاد و یا دانشگاه می باشد و ایرادهایی که دانشجو می گیرد ملاک نخواهد بود.

3- دانشجو موظف است پس از تحویل هر مرحله از کار ، در صورت وجود اشکالات یا ایرادات در کار تحویلی نهایتا پس از ده روز بازخورد یا شکایت کتبی (نامه، ایمیل، تلگرام) خود را به موسسه اعلام نماید ، عدم اعلام کتبی شکایت یا اصلاحات درخواستی به منزله تایید همان مرحله و پرداخت هزینه به مشاور خواهد بود و هیچ گونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

4- از آنجا که شروع نگارش هیچ فصلی بدون تاییدیه فصل قبلی امکان پذیر نمی باشد بنابراین دانشجو موظف است تاییدیه فصل قبل را از استاد مشاور دریافت نماید و از نظر موسسه درخواست شروع نگارش هر فصل به معنای تاییدیه فصول قبل خواهد بود و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

5- در صورت سهل انگاری و عدم پیگیری امور توسط دانشجو مانند اخذ تاییدیه استاد، اخذ تاییدیه پروپوزال و … به مدت نهایتا سی روز ، به دلیل محدودیت مشاور در پذیرفتن کارهای بعدی مشاوره انجام خدمات مشاوره لغو شده و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

6- دانشجو موظف است حداقل هر ده روز یک بار ضمن تماس با موسسه از روند پیشرفت کار خود مطلع و کار خود را پیگیری نماید. موسسه مسئولیت سهل انگاری دراین خصوص را نخواهد پذیرفت.

7- چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط موسسه یا مشاور کنسل شود ، موسسه نسبت به تعویض مشاور و در صورت عدم امکان نسبت به استرداد مبلغ همان مرحله اقدام می نماید.

8- کلیه هماهنگی ها میان دانشجو و مشاور بایستی توسط موسسه صورت پذیرد و هر گونه توافق خارج از این حالت شامل گارانتی و ضمانت موسسه نمی باشد.

9- این قرارداد شامل آموزش مطالب و موضوع و نحوه نگارش پایان نامه / پروپوزال و مقاله نمی باشد و درصورت نیاز به آموزش، توافق جدیدی بایستی مشاوره پذیرد.

10- در تحویل کارهای مربوط به پایان نامه / پروپوزال / مقاله ، استخراج و مشاوره پاورپوینت بر عهده دانشجو می باشد مگر اینکه توافق جداگانه ای صورت پذیرد.

11- کار به صورت تایپ شده در محیط ورد تحویل دانشجو می گردد.

12- ارائه و تحویل مقاله پایان نامه شامل این توافقنامه نمی شود و در صورت نیاز به مقاله پایان نامه توافق جداگانه ای مشاوره خواهد گرفت.

13- زمان پرداخت مبالغ توسط دانشجو قبل از شروع هر مرحله خواهد بود.

14- چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط دانشجو به صورت یکطرفه لغو شود مبالغ پرداختی توسط دانشجو مسترد نخواهد شد و به حساب مشاور واریز خواهد شد.

15- در صورت عدم پاسخگویی دانشجو به تماسهای موسسه شامل تلفن یا ایمیل یا سایر راههای ارتباطی پس از دو بار، توافقنامه با شخص خاطی به صورت خودکار باطل شده و هیچ گونه اعتراضی مورد پذیرش نخواهد بود.

16- اجرای مواد توافق نامه بر اساس فصل بندی و زمانبندی صورت پذیرفته مشاوره انجام می شود و در صورت پیش آمد شرایط خاص برای دانشجو ، موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شخص دارای شرایط خاص نخواهد داشت.

17- هر گونه پرداخت فقط و فقط به حساب آقای داداش نژاد و از طریق پرداخت آنلاین در سایت شامل این توافق نامه بوده و پرداختهایی که به صورت توافقی با هر شخص دیگری صورت پذیرد به عنوان نقض آیین نامه تلقی شده و شامل هیچگونه مسئولیتی نخواهد بود.

18- حضور در جلسه دفاع، به منزله تایید صد درصد خدمات مشاوره شده می باشد بنابراین کلیه مسئولیتهای موسسه تا لحظه قبل از دفاع معتبر می باشند و مشاوره اصلاحات پس از دفاع مستلزم پرداخت هزینه و توافق جدید خواهد بود.

19- در کارهای فوری، موسسه موظف است فایل اولیه را در زمان اعلام شده به دانشجو تحویل دهد ولی چنانچه کار نیاز به اصلاحات داشت و دانشجو وقت کافی برای مشاوره اصلاحات نداشت ، مسئولیت ضیق وقت به عهده دانشجو می باشد و موسسه هیچگونه تعهدی در قبال فوت وقت دانشجو ندارد.

20- در هنگام بروز اختلاف ، تنها مرجع حل اختلاف، قرارداد موسسه می باشد. بنابراین هرگونه صحبت ، توافق و تضمین خارج از قرارداد موسسه به هیچ عنوان ملاک تصمیم گیری نخواهد بود.

Sending
User Review
2 (2 votes)