چارچوب مقاله دانشجویی و قواعد مقاله نويسي

چارچوب مقاله دانشجویی و قواعد مقاله نويسي

به طور کلي هر مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زير است:

 • عنوان
 • نام نويسنده يا نويسندگان
 • اطلاعات تماس
 • چکيده
 • واژگان کليدي
 • مقدمه
 • مباني نظري تحقيق
 • روش تحقيق
 • يافته هاي تحقيق
 • بحث و نتيجه گيري
 • فهرست منابع

نکات زير در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:

خرید مقاله دانشجویی

 • عنوان مقاله حتي الامکان بايد دقيق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات نا آ شنا يا اختصاري خودداري شود.
 • عنوان مقاله حتي الامکان بايد جمله خاصي باشد که نکات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
 • در نام گذاری مقاله چه چيزي را ميخواهيم بررسي کنيم، در چه جامعه اي، در کجا و در چه زماني.
 • عنوان بايد «فاقد پيش داوري» باشد.
 • اگر کلماتي در توصيف ويژگي مطالعه شما نقش کليدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانيد.
 • هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

نويسندگان و آدرس ها

اسامي نويسندگان و همکاراني که در مطالعه شرکت داشته اند بايد بطور کامل ذکر شود. همچنين نويسنده اصلي که مسئول ارتباط با خوانندگان است بايد مشخص شده و آدرس کامل و ایمیل وي در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

چکيده تحقيق

چکيده پس از عنوان بيشتر از ساير بخشهاي يک مقاله خوانده ميشود و در چکيده قسمت هاي مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتايج تحقيقق بصورت خلاصه ذکر مي شود. متن بسياري از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نيست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداريم و از اين رو چکيده مقاله اهميت زيادي دارد.

واژگان کليدي

چند واژه کليدي که از اهميت زيادي در مطالعه برخوردارند، در اين قسمت ذکر مي شود. ضمن اين که با ذکر واژه هاي کليدي در سايتهاي علمي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت.

مقدمه

مقدمه يک مقاله پژوهشي ضمن بيان مسئله و تشريح موضوع به آن مسئله پاسخ ميدهد که ارزش مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يک مقاله پژوهشي، خواننده با مسئله تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک ميکند.

روش تحقيق

در اين قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضيح داده مي شود. همچنين نمونه هاي مورد بررسي، چگونگي نمونه گيري، جامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزيه و تحليل داده ها ذکر مي شود.

يافته هاي تحقيق

در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذکر مي شود. نتايجي کليدي مطالعه بايد با کلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذکر شود. از روشهاي مختلفي براي ارائه نتايج استفاده مي شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نمايد اما لازم است داده هاي جداول و نمودارها به طور کامل تشريح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.

بحث و نتيجه گيري

در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم. همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود. در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آينده ارائه داد.

فهرست منابع

در پايان لازم است کليه منابعي که در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شيوه اي مطلوب ذکر شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *