واریز هزینه

با تشکر از شما که  گروه پژوهشی پروژه آنلاین  را انتخاب نموده اید . در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز نمایید.

نام بانکشماره کارتنام صاحب کارت
بانک ملی6037997226442110حدادی