مشاوره انجام پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد. انتخاب عنوان مناسب،نگارش پروپوزال، پایان نامه ارشد و رساله دکتری به صورت استاندارد و دفاع اصولی و پرقدرت از پایان نامه جزء مهمترین ارکان موفقیت در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند. به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. گروه پژوهشی پروژه آنلاین با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

فیلم آموزش انجام پایان نامه

فیلم آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان رشته مدیریت ، حسابداری ، مهندسی و … گذاشته شده است. ادامه فیلم های آموزشی پایان نامه را در این سایت مشاهده کنید .

منبع:شرکت مهندسی تحلیلگران

تشريح فصول پايان نامه

پانان نامه

پانان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ، دکتری در 5 فصل به صورت زیر مب یاشد

فصل اول : كليات تحقيق

 • مقدمه.
 • بيان مساله.
 • اهداف و فرضيه هاي پژوهش.
 • پيش فرض هاي پژوهش.

مقدمه

در مقدمه كليات و موضوع تحقيق تحقيق به صورت خلاصه بيان مي گردد.

بيان مساله

بيان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود که چرا مساله پژوهش مساله اي است که بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد. اصل کلي در بيان مساله رعايت يک روند منطقي است بطوريکه شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقيق مي باشد.

در بيان مساله معلوم مي شود که
 • بروز و شيوع مشکل چقدر است؟
 • چه کساني را در بر مي گيرد؟
 • اين موضوع از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولي داشته است؟
 • دلايل احتمالي مشکل چيست؟
 • چه راه حل هايي تا کنون بکار رفته است؟
 • تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟
 • همچنين در اين قسمت تحقيقات ديگران مرور مي شود و نواقص موجود مشخص مي گردد.
 • لازم است عوارض ناشي از تداوم مشکل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و کاربرد آن به روشني مطرح گردد.

نوع نگارش مقاله منابع

ضمناً منابع هر مطلبي که در اين فصل  ارائه مي شود با توجه به نوع نگارش مقاله منابع و مأخذنويسي در متن با شماره و يا با ذكر نويسنده، تاريخ مشخص مي شود ( جهت آشنايي بيشتر به بخش انتهايي اين راهنما رجوع شود).

اهداف و فرضیه های پژوهش

اهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع بينانه باشد و بصورت منطقي و با افعال رفتاري بيان شود. اهداف بايد با عنوان، يان مساله، فرضيه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.

فرضيه و سوالات

بصورت يک جمله خبري و حتي المقدور جهت دار نوشته شود و زيربناي علمي داشته باشد. در مطالعات توصيفي به جاي فرضيات سوالات تحقيق ذکر مي شود.

پيش فرض های پژوهش

جملاتي هستند که درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض، تمامي پديده ها موجود داراي دلايل پيشين هستند و حوادث طبيعي بر حسب تصادف نيستند و احتمالا بنا بر دلايلي بوجود آمده اند.

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مطالعات تحقيقي چارچوبي از دانش زمينه اي دارند که پايه هاي مطالعه را تشکيل مي دهد. همه مطالعات روي مدل پنداشتي يا تئوري پايه گذاري نمي شود، اما هر مطالعه اي يک چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتي ويژه اي طراحي شده باشد به آن چهارچوب پنداشتي مي گويند و اگر بر اساس تئوري خاصي برنامه ريزي شده باشد به آن چارچوب نظري يا مباني نظري تحقيق مي گويند.

مروري بر مطالعات

مروري بر مطالعات به معناي جستجوي منابع اطلاعاتي مختلف به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق فرصتي فراهم مي سازد تا درک کند در اين زمينه چه کارهايي انجام شده و چه اطلاعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از کجا شروع کند و يا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد. در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصه اي از نکات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در تحقيق مي باشد. در هنگام سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.

فصل سوم: روش تحقيق

 • نوع پژوهش.
 • جامعه پژوهش.
 • محيط پژوهش.
 • نمونه پژوهش.
 • روش نمونه گيري.
 • حجم نمونه و روش محاسبه آن.
 • تعريف متغير ها.
 • مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه.
 • توضيح ابزار گردآوري اطلاعات و روايي و پايايي ابزار.
 • روش گردآوري اطلاعات.
 • روش تجزيه و تحليل داده ها.
 • محدوديتهاي پژوهش و ملاحظات اخلاقي است.

در تعريف نظري متغير ها بايد از يک مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقيق و واضح و با کلمات ساده آن را تعريف کرد. در تعريف عملي متغير بصورت واقعياتي قابل اندازه گيري با کلمات ساده و واضح بيان شود.

فصل چهارم (يافته ها)

مطالب اين بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطلاعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد. بايد از ذکر اطلاعات يکسان در الگوهاي متفاوت (متن/ جداول و نمودار …) پرهيز شود. البته ضروري است يافته ها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافته ها اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي که بيشتر در پرپوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.

فصل پنجم :اين فصل شامل قسمت هاي بحث / نتيجه گيري / پيشنهادها است.

بحث

پاراگراف اول بحث پاسخ به سؤال پژوهش است سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه مي گردد و دلايل تفاوت ذكر مي شود. در اين فصل بايد به يافته هاي مهم و شاخص پايان نامه با دلايل منطقي و علمي اشاره شود و تنها نتايجي مورد بحث قرار گيرد كه در فصل يافته ها به آن اشاره شده است.

نتيجه گيري

در آخر بحث آورده مي شود. در اين قسمت نتايج اختصاصي و مهم به صورت دسته بندي ارائه مي گردد،‌ طوري كه خواننده پايان نامه باخواندن آن بتواند يافته هاي مهم پايان نامه را به دست آورد.

پيشنهادات

در اين بخش از پايان نامه به مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره مي شود و پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي به استناد نتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه مي شود. در حقيقت در اين بخش زمينه هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود.

منابع

برای ارجاع خواننده به منابعی که در پایان نامه خود به آن استناد می کنید

می توانید به دوشکل عمل کنید

 • نام نویسنده ای را که به مطلب او استناد می کنید، ضمن متن بیاورید و جلوی نام، سال انتشار مقاله یا کتاب و شماره صفحه را در پرانتز ذکر کنید. مثال( دیانی، 21، 1380)
 • می توان منابع و مآخذ را در انتهای پایان نامه مشخص کرده ودرمتن از عدد استفاده نموده و شماره صفحه را اشاره کرد. برای مثال از منبع شماره7 انتهای پایان نامه استفاده شده و صفحه 34 آن مورد استفاده قرار گرفته است(7:34)

منابع مورد استفاده را می توان در پایان هر فصل و یا در آخر پایان نامه آورد

منابع پایان نامه

منابع پایان نامه

 • شماره و ردیف.
 • نام خانوادگی نویسنده.
 • نام نویسنده.
 • سال انتشار.
 • عنوان کتاب،مقاله،گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا
 • نام مترجم (در صورتی که کتاب یا مقاله اثر ترجمه شده باشد).
 • محل نشر.
 • نام ناشر،مجله،سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است.
 • شماره مجله یا شماره جلد کتاب.

توجه به شرایط زیر

 • توجه شود که مطالب فوق با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
 • در زمینه منابع غیرفارسی،ضمن رعایت مرجع برحسب الفبای مربوط،دقت شود اگر مجله ای مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 • در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند،رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.

مثال:

 • کتاب: نام خانوادگی،نام.،سال نشر،عنوان کتاب،مترجم،محل انتشار:ناشر،جلد.
 • 1-رویایی،پرویز.،1382،سیری در ادبیات معاصر، تهران: نشر آوا.
 • مجله: نام خانوادگی،نام،عنوان مقاله،عنوان نشریه،سال،دوره،شماره،صفحه.
 • 2- ترکاشوند،مستانه،آسیب شناسی شعر،کارنامه2،(1380)،ش.123:4

چکیده انگلیسی

در انتهاي پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده مي شود (حداکثر 250 کلمه، دریک صفحه) تا راهنمایی برای غیرفارسی زبانان باشد. (به همراه کلید واژه ها به زبان انگلیسی)

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دفاع از آن

الف- مرحله اول : انتخاب موضوع پایان نامه

 • انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ موضوع پایان نامه که توسط دانشجو انجام می شود.
 • تبصره ۱- تعیین استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما انجام می گیرد. فقط همکاری یک استاد و یک استاد مشاور قابل قبول می باشد.
 • تبصره ۲- اساتید راهنما و مشاور در صورت عدم آگاهی از ظرفیت خود می توانند قبل از موافقت به همکاری در پایان نامه از طریق دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی  از خالی بودن ظرفیت خود مطمئن شوند.
 •  پر کردن فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) با نظارت استاد راهنما.
 •  ارائه پروپوزال تکمیل شده توسط دانشجو به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه آموزشی که پس از اطلاع از تصویب آن جهت پیگیری بعدی به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
 • پروپوزال تکمیل شده جهت بررسی مدارک پیوست شده و اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه وقابلیت علمی پروپوزال، توسط مدیر گروه در شورای گروه مطرح می گردد.
 • طرح پروپوزال های تایید شده در شورای گروه در شورای پژوهشی واحد ،جهت بررسی های لازم که توسط مدیر گروه انجام می شود .
 • تبصره – در صورت تایید موضوع پروپوزال در شورای گروه یا شورای پژوهشی ، دانشجویان می تواننداین موضوع را از طریق مدیر گروه مربوطه مطلع شوند.
 • در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد ، دانشجویان می توانند با در دست داشتن فرم کدینگ و مدارک اعلام شده در آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده جهت کدینگ پایان نامه اقدام نمایند.

ب- مرحله دوم : اجرای پایان نامه

 • با تصویب پروپوزال ، احکام اساتید راهنما و مشاور، و ابلاغیه تصویب پروپوزال به دانشجو توسط دفتر امور پژوهشی دانشکده ارائه می‌شود. دانشجو احکام  را از دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دریافت نموده و به افراد فوق تحویل  می نماید .
 • کلیه مراحل پایان نامه توسط دانشجو و زیر نظر اساتید راهنما ومشاور انجام می گیرد .
 • گزارشهای مرحله ای روند اجرای پایان نامه به صورت سه ماهه که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد ،توسط دانشجو و در موعد مقرر به پژوهش تحصیلات تکمیلی ارایه می شود.

ج- مرحله سوم : دفاع از پایان نامه

مدت زمان دفاع از پایان نامه

دانشجو می تواند پس از شش ماه از تصویب پروپوزال، در صورت آمادگی و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان نامه خود دفاع نماید .

تعیین تاریخ دفاع

دانشجو هنگام تعیین تاریخ دفاع (با دریافت فرم شماره سه از پژوهش تحصیلات تکمیلی) ، باید نسخه ای از پایان نامه خود رابه اساتید راهنما ومشاور وداور تحویل دهد .

تعیین استاد داور

تبصره – تعیین استاد داور توسط مدیر گروه انجام می گیرد .

فرم تعیین دفاع

فرم تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع، باید حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود و سپس دعوت نامه اساتید راهنما،  مشاور و داور جهت حضور در جلسه دفاعیه را دریافت نموده وبه آنان تحویل نماید .

فایل چکیده پایان نامه

دانشجو باید به همراه تحویل فرم سه، فایل چکیده پایان نامه خودراکه در محیط WORD تایپ شده است، به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید .

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه با حضور مدیر محترم گروه واساتید راهنما ،مشاور ،داور و ناظر رسمیت می یابد و دانشجو موظف است تشریفات مربوطه را مطابق با نظر مدیرگروه واساتید مربوطه رعایت نماید.

استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان نامه

استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان نامه به عنوان نماینده دانشکده تحصیلات تکمیلی و با پیشنهاد آن دانشکده وتایید معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می گردد.

صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان نامه

صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان نامه، توسط مدیر گروه به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل می گردد.

پس از دفاع از پایان نامه

دانشجو پس از دفاع از پایان نامه خود ،بایدرونوشت صورتجلسه دفاع از پایان نامه راکه در دفتر  امور پژوهشی موجود است اخذ و در اول نسخه های پایان نامه خود قرار دهد .

پنج نسخه از پایان نامه تصحیح شده

دانشجو پنج نسخه از پایان نامه تصحیح شده خود را که مطابق با دستور العمل آئین نگارش مربوطه واعضاء کمیته داوران در جلسه دفاعیه، تنظیم شده است به افراد ذکر شده در فرم تحویل نسخ پایان نامه تحویل داده وپس از تکمیل این فرم ، آن را به دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید .به ضمیمه این فرم، دو نسخه از CD محتویات پایان نامه که در هرکدام از آنها دوفرمت pdf , word از پایان نامه دانشجو قرار دارد به دفتر امور پژوهشی تحویل می دهد .

خدمات ویرایش در پروژه آنلاین

پس انجام فرمت دانشگاهی پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را به ما بسپارید.

برخی از خدمات اساسی ما اشاره می شود:

 • صفحه بندی کامل به قطع دلخواه.
 • ویرایش و مرتب نمودن متن.
 • ویرایش صفحات ابتدایی.
 • فهرست نویسی.
 • تنظیم صفحات اولیه فصول.
 • پاراگراف بندی.
 • ویرایش پانویس‌ها.
 • تنظیم تصویرها، جدول‌ها و نمودارها.
 • تنظیم فرمول‌ها.
 • اصلاح نیم فاصله.
 • اصلاح اشکالات تایپی و املائی.
 • ویرایش فهرست منابع.
 • ویرایش صفحات پایانی.

مشاوره فصل چهار پایان نامه

پروژه آنلاین مشاوره فصل چهار پایان نامه های دانشجویان در رشته‌ ها و گرایش های مختلف.

خدمات پایان نامه

برای مشاوره انجام پایان نامه ، توسط  گروه پژوهشی پروژه آنلاین از قسمت ثبت سفارش اقدام نمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *